Phổ biến giáo dục pháp luật
QUY ĐỊNH MỚI CỦA TỈNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP
 
Chi tiết:
 
Các bài liên quan
TRIỂN KHAI LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (08/09/2020)
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (11/06/2020)
Luật hộ tịch (06/06/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay111 
 Hôm qua3
 Tuần này163 
 Tất cả47652 
IP: 35.172.230.154